Sunday 27 January 2013

Team Bola Tampar : Johan Peringkat Zon

Johan peringkat zon. Tahniah Team Bola Tampar SMA Maran
~di bawah seliaan Cikgu Dalilah~
Pada 26 Januari 2013, semalam, team bola tampar SMA Maran telah bertanding dalam perlawanan Bola Tampar Peringkat zon di SMA Pulau Tawar, Jerantut. Team SMA Maran Telah menjuarai Zon 2 (SMA Pulau Tawar, SMA Al-Ihsan, Maahad SHAS dan SMA Maran)

Friday 18 January 2013

MASALAH EKONOMI

MASALAH EKONOMI
UNIT-UNIT EKONOMI
KEKURANGAN
PILIHAN
KOS LEPAS
ISI RUMAH
Pendapatan atau wang yang terhad(kehendak tidak terhad)
Contoh : wang yang ada hanya cukup untk membeli kasut sukan atau buku rujukan
Memilih barang atau perkhidmatan yang dapat memaksimumkan kepuasan
Samada membeli buku rujukan atau membeli kasut sukan
Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barang yang terbaik
Kos lepas bagi kasut sukan ialah buku rujukan
FIRMA
Faktor pengeluaran yang terhad (Buruh,Tanah ,Modal)
Memilih Keluaran yang memaksimmkan keuntungan
Samada memilih mengeluarkan tv atau radio
Projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan
Kos lepas bagi tv adalah radio
KERAJAAN
Sumber hasil kerajaan terhad
Memilih projek pembangunan yang memaksimumkan kebajikan


Samada memilih membina hosp
ital atau sekolah
Projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan
Kos lepas bagi hospital ialah sekolah

Wednesday 16 January 2013

ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA

ISI RUMAH :
individu atau sekumpulan individu atau sebuah keluarga yang tinggal bersama di dalam sebuah rumah dan membuat keputusan ekonomi bersama

PERANAN ISI RUMAH:
1) Pembekal Faktor pengeluaran
-cth : buruh ,tanah ,modal dan usahawan
-menerima ganjaran upah,sewa,faedah dan untung

2) Pengguna barangan dan perkhidmatan
-pendapatan yang diterima digunakan untuk emmbiayai perbelanjaan

OBJEKTIF ISI RUMAH:
-memaksimumkan kepuasan

KONSEP PERMINTAAN
-Permintaan ialah keinginan dan kesanggupan untuk membeli sesuatu barang
pada suatu tingkat harga dalam suatu tempoh masa tertentu

HUKUM PERMINTAAN

Harga meningkat,kuantiti diminta menurun
Harga menurun,kuantiti diminta meningkat

PENENTU PERMINTAAN
  • Harga barang itu
  • Harga barang lain
  • Pendapatan pengguna
  • citarasa
  • Musim
  • Jangkaan harga masa depan
  • Dasar kerajaan
KONSEP KEANJALAN PERMINTAAN

1) ANJAL
- pekali keanjalan lebih daripada 1
- Peratus perubahan kuantiti lebih besar dpd peratus perubahan harga
-Strategi pengusaha : naikkan harga barang
Contoh : barang kehendak

2) TIDAK ANJAL
pekali keanjalan kurang daripada 1
- Peratus perubahan kuantiti lebih kecil dpd peratus perubahan harga
-Strategi pengusaha :turunkan harga barang
Contoh : barang keperluan

3) ANJAL SAMA 1
pekali keanjalan sama dgn 1
- Peratus perubahan kuantiti sama dgn peratus perubahan harga
-Strategi pengusaha : tiada perubahan

Monday 14 January 2013

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PEKERJAAN

1) Upah - lumayan
2) Suasana tempat kerja -selesa
3) Faedah sampingan - bonus,subsidi makanan,kemudahan perubatan
4) Minat- kecenderungan terhadap sesuatu pekerjaan
5) Pengaruh keluarga - cenderung memilih pekerjaan yang diceburi oleh ahli keluarganya
6) Pengalaman dan kemahiran -pengalaman lepas mempengaruhi pemilihan pekerjaan
7) Jarak - dekat
8) Prospek-peluang kenaikan pangkat
9) Kelayakan akademik - memilih pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan akademik
10) Keadaan ekonomi semasa -ekonomi meleset-pekerjaan terhad,ekonomi stabil=pekerjaan banyak

Saturday 12 January 2013

SENARAI RUMUS /PENGIRAAN TINGKATAN 4 DAN 5

1.  UPAH BENAR: UPAH WANG/ HARGA PURATA BARANG
2.  JUMLAH FAEDAH: POKOK  X  KADAR X  TEMPOH
3.  UNTUNG : JUMLAH HASIL - JUMLAH KOS
4.  PENDAPATAN INDIVIDU : SEWA + UPAH + FAEDAH +UNTUNG +DIVIDEN
     +BAYARAN  PINDAHAN
5.   PENDAPATAN BOLEH GUNA :  PENDAPATAN INDIVIDU - POTONGAN WAJIB
6.  TABUNGAN : PENDAPTAN BOLEH GUNA - PERBELANJAAN INDIVIDU
7. PENDAPATAN BOLEH CUKAI : PENDAPATAN TAHUNAN -PELEPASAN CUKAI
8. KEANJALAN HARGA PERMINTAAN /PENAWARAN

                   Q1-Q0/Q0 X 100
     ED =      P1-P0/P0 X 100

                              ATAU                 Q1-Q0    X      P0
                                                                Q0           P1-P0

9.  KELUARAN PURATA :  JUMLAH KELUARAN /BILANGAN FAKTOR BERUBAH
10. JUMLAH KELUARAN : KELUARAN PURATA X INPUT  BERUBAH
11 KELUARAN SUT : PERUBAHAN JK / PERUBAHAN IB
12 JUMLAH KOS :  KOS PURATA X BILANGAN OUTPUT
13  JUMLAH KOS : KOS TETAP + KOS BERUBAH
14  KOS TETAP: JUNMLAH KOS -KOS BERUBAH
15 KOS TETAP : JUMLAH KOS APABILA OUTPUT = 0
16 KOS  BERUBAH : JUMLAH KOS - KOS TETAP\
17 KOS PURATA :  JUMLAH KOS / BILANGAN OUTPUT
18 KOS SUT : PERUBAHAN JUMLAH KOS / PERUBAHAN OUTPUT
19 KOS SUT : PERUBAHAN KOS BERUBAH / PERUBAHAN OUTPUT
20 PERMINTAAN PASARAN : HASIL TAMBAH PERMINTAAN SETIAP INDIVIDU PADA
     TINGKAT HARGA TERTENTU
21 PENAWARAN PASARAN :  HASIL TAMBAH PENAWARAN SETIAP FIRMA PADA
    TINGKATT HARGA TERTENTU
22  BELANJAWAN NEGARA :  HASIL - PERBELANJAAN
23  IMBANGAN DAGANGAN :  JUMLAH NILAI EKSPORT NAMPAK -JUMLAH NILAI
       IMPORT NAMPAK
24  IMBANGAN AKAUN SEMASA :  IMBANGAN DAGANGAN + IMBANGAN
     PERKHIDMATAN + IMBANGAN PENDAPATAN + PINDAHAN BERSIH\]
25  PERTUKARAN ASING
      TUKAR RM KE MATAWANG ASING = BAHAGI
       TUKARMATA WANG ASING KE RM = DARAB

Monday 7 January 2013

Alhamdulillah

Alhamdulillah...keputusan PMR untuk subjek KHB...
50% mendapat A... Harap tahun depan prestasi ini dapat ditingkatkan...
puas hati dapat mendidik murid seagama dan sebangsa...

Dari 66 orang pelajar Tingkatan 3:

     33 orang mendapat A - 50%
     16 orang mendapat B - 24.25%
     16 orang mendapat C - 24.25%
       1 orang mendapat D - 1.5%

Tahniah!

Minggu Ke-2 Persekolahan

Minggu ke 2 sesi persekolahan 2013... banyak perkara yang perlu disiapkan segera...
Masa seorang guru kebanyakannya akan terluang kepada anak muridnya;

Saturday 5 January 2013

ANALISA TOPIK PENTING DARI 2005-2011

Bab 1: pengenalan kepada Ekonomi
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi
*
Masalah ekonomi
*
Masalah asas ekonomi
*
Jenis barang
Sistem ekonomi
SEK, SEPP
Islam
SEK,
SEPP
SEK, SEI
SEI
SEC
SEI


Bab 2:Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pekerjaan
*
Jenis Pendapatan
*
Sumber pendapatan
*
Pendapatan bolehguna
Keperluan dan kehendak
*
Perbelanjaan penggunaan
*
Belanjawan peribadi
Tabungan, pinjaman dan pelaburan
Pel
Tab
Pel
Pinj
Pel

Bab 3: isirumah sebagai pengguna
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi dan peranan Isi rumah
Hukum permintaan
*
Penentu permintaan
Keanjalan permintaan

Bab 4: Firma sebagai pengeluar
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi dan peranan firma
Pengeluaran
*
Kos
Hukum penawaran
*
Penentu penawaran
Keanjalan penawaran
*


Bab 5: Pasaran
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Definisi pasaran
Pasaran barang
Pasaran faktor
*
Aliran pusingan
*
Bab 1: Wang, bank dan institusi kewangan bukan bank
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Wang
*
Bank pusat
*
Bank perdagangan
Bank Islam
*
IKBB


Bab 2: Kegiatan Ekonomi Negara
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Struktur ekonomi
(S3)
*
Masalah dan kesan  sektor utama
*
Faktor perubahan
*
Kesan perubahan
Hasil kerajaan
Perbelanjaan kerajaan
Tujuan belanjawan
*
Hutang negara
*

Hubungan Ekonomi Antarabangsa
Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Perdagangan antarabangsa
*
Imbangan perdagangan dan pembayaran
*
Pertukaran asing
*
KPA
*
Kesan perubahan KPA
*
Kesan perubahan eksport dan import
*

CREDIT TO EN KHARTIKEYEN